55

panurbanism: termen vehiculat în cercurile academice de specialitate deja din anii 1990, desemnând amenajarea în funcție de multiple sisteme de referință a unui mediu locuit difuz, incluzând orașe vechi, dar și așezări rurale locuite în mod urban.

Kázmér Kovács, Peisaj cu grădină și casă

Advertisements

54

ăsta-i orașul în care locuiesc eu. Are aceleași repere ca și al vostru, dar niciuna dintre proprietățile lui. Eu merg pe unde poftesc.

China Miéville, Regele șobolan

53

așezările slave, a căror formă națională pare să fi fost încă de timpuriu satul-stradă, au luat, sub presiunea pericolului pemanent al războiului din regiunile Elba sau Oder, forma unei așezări circulare înconjurate de garduri vii; aveau o singură intrare care se putea închide, prin care noaptea erau aduse turmele de vite în centrul așezării. Se construiau peste tot în lume, în Iordania de est israelită și în Germania, valuri înalte de pământ, în șanțurile cărora se ascundeau oamenii neînarmați și animalele.

Max Weber, Orașul