53

așezările slave, a căror formă națională pare să fi fost încă de timpuriu satul-stradă, au luat, sub presiunea pericolului pemanent al războiului din regiunile Elba sau Oder, forma unei așezări circulare înconjurate de garduri vii; aveau o singură intrare care se putea închide, prin care noaptea erau aduse turmele de vite în centrul așezării. Se construiau peste tot în lume, în Iordania de est israelită și în Germania, valuri înalte de pământ, în șanțurile cărora se ascundeau oamenii neînarmați și animalele.

Max Weber, Orașul