81

un teritoriu amenajat în toate detaliile sale ar fi ceea ce mediul natural nu este niciodată: întru totul previzibil. Implicit, el ar deveni și plicticos. Arhitectura de ostentație a ultimelor decenii susține această afirmație, întrucât produsele sale îndeplinesc rolul unor eye-catcher într-o grădină peisajeră: capete de perspectivă, puncte de interes, reamintire periodică a faptului că ne aflăm într-un mediu antropizat, unde controlul asupra teritoriului garantează siguranța locuirii. De aceea, cele mai faimoase lucrări ale starhitecților de azi, dar și zgârie-norii înnoitelor metropole asiatice arată (și funcționează) ca niște follies, extravaganțe într-o grădină planetară, răspunzând monstruos nevoii enorme de stimulare vizuală într-un mediu perceput ca omogen. Însă ele nu vor putea niciodată astâmpăra îndeajuns setea de neprevăzut, fiind condamnate a rămâne exemplarele mai mult sau mai puțin reușite ale acestei monotonii a originalității, părând „să fie concepute în întregime din capriciu și să aibă prea puțin de-a face cu imaginația” [1]. Lipsa de măsură a acestor obiecte este invers proporțională cu încărcătura lor simbolică. În lipsa referentului exterior, succesul lor semantic este minimal, tot așa cum popularul pitic multicolor de grădină este o încercare edulcorată de a invoca „geniul locului”, întruchipat cândva, între alte chipuri, de invizibilul dar atât de prezentul pitic-spiriduș al mitologiilor nordice. [2]

Kázmér Kovács, Peisaj cu grădină și casă

[1] Joseph Rykwert, The Necessity of Artifice.

[2] Numit korrigan în legendele celtice sau elf în cele scandinave, piticul nordic e o ipostază a reprezentării spiritului locurilor, corespunzând întrucâtva nimfelor din tradiția mediteraneană.

Advertisements

80

genius of place symbolizes the living ecological relationship between a particular location and the persons who have derived from it and added to it the various aspects of their humanness. No landscape, however grandiose or fertile, can express its full potential richness until it has been given its myth by the love, works, and arts of human beings.

René Dubos

78

spațiul verde global tinde să devină o rețea planetară reală în ale cărei noduri se găsesc grădini și parcuri, scuaruri urbane și aliniamente de arbori, păduri plantate și virgine, rezervații naturale și terenuri agricole. Interstițiul dintre acestea – amenajat sau nu – este antropizat prin filtrul estetic de percepție peisajeră a ansamblului componentelor mediului locuit. Totul pare a se supune unui „proiect” de amenajare integrală – în registru vizual – a teritoriului.

Kázmér Kovács, Peisaj cu grădină și casă

76

departe, înspre răsărit, se afla pădurea de zgârie-nori unde se învârteau banii cu lopata. Înaintea lor se ridica o clădire uriașă, lăbărțată, un Gormenghast financiar, o huidumă de oțel și ciment care părea să se fi desprins, ca o excrescență, din construcțiile învecinate. Era greu de spus unde începea și unde se termina.

China Miéville, Regele șobolan