111

în marginea aceea a orașului, piețele și cotiturile aleilor noastre erau la început întrerupte de geometriile bizare ale clădirilor Gazdelor; apoi acestea deveneau din ce în ce mai multe, până le înlocuiau complet pe ale noastre. Sigur că încercam să pătrundem în orașul Gazdelor, unde străzile își schimbau înfățișarea, iar zidurile din cărămizi, ciment sau plasmă lăsau loc unor materiale mai vii. Eram sinceră în acele tentative, dar mă simțeam împăcată știind că aveam să dau greș.

China Miéville, Orașul ambasadei

Advertisements

110

modificarea nivelului terenului 6

creșterea nivelului terenului în jurul casei:

[stânga] ansamblu de edificii realizate în mai multe etape de construcție: datorită creșterii nivelului terenului, fiecărei componente a ansamblului îi corespunde un alt nivel original de călcare

[dreapta] revenirea la nivelul inițial de călcare poate pretinde decapări importante de teren și operații complexe de sistematizare verticală: rezultă în final o amenajare a cărei configurație nu corespunde niciuneia dintre etapele de pe parcurs

108

acea perspectivă era periculoasă atât pentru observator, cât și pentru oraș. Doar când o vedea din acel unghi începea să creadă că Londra fusese clădită cărămidă cu cărămidă și nu ieșită de-a gata din propria ei rațiune. Orașului însă nu-i plăcea să fie descoperit. Chiar în timp ce-l vedea clar drept produsul care era, Saul simți cum acesta se burzuluia la el. El și orașul se înfruntau față în față. El vedea Londra dintr-un unghi împotriva căruia orașul nu avea frontul deschis, într-un moment în care orașul era cu garda jos.

China Miéville, Regele șobolan